Công Trình Bộ Nội Vụ

Thi Công Tấm Ốp Khổ Lớn
Ngày bắt đầu

Năm 2014

Ngày hoàn thành

Năm 2014

Chủ đầu tư

CP Việt Nam

Gỗ Việt tự hào được thi công các công trình trọng điểm của Chính Phủ Việt Nam

Từ 1990, Gỗ Việt Luôn cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng nhất …

Trung Pham,

Giám Đốc

Chúng Tôi luôn cố gắng mang tới những trải niệm tốt nhất cho khách hàng…

Trung Pham,

Giám Đốc

Tập thể Gỗ Việt phấn đấu trở thành đơn vị cung cấp sản phẩm nội thất chất lượng cao hàng đầu Việt Nam,

Trung Pham,

Giám Đốc